Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

ConnectAll

Gói thanh toán Điểm truy cập WiFi di động Citizen

Gói thanh toán Điểm truy cập WiFi di động Citizen

Giá thông thường $0.00
Giá thông thường Giá ưu đãi $0.00
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Gói Đăng ký Internet & Điểm truy cập Công dân Di động bao gồm:

  • 1 điểm phát sóng không dây Franklin T-10
  • Tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ Internet 4G LTE ($14,95/tháng.)
  • Gói thanh toán thiết bị $5,50 mỗi tháng, cộng với thuế nếu có ($66,00 tổng cộng trong 12 tháng.)
  • Tổng số tiền thanh toán ban đầu là 20,45 USD (*cộng thuế nếu có)

KHÔNG CÓ PHÍ ẨN:

  • Không có giới hạn dữ liệu hoặc dư thừa!
  • Không hợp đồng!

*Thuế bán hàng sẽ được áp dụng cho Florida, Illinois, New Jersey, Virginia và Washington

**Bằng cách mua Sản phẩm/Đăng ký này, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của Mobile Citizens

***Khách hàng mới phải mua thiết bị phát sóng để tham gia chương trình internet. Các thiết bị ngoài chương trình không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ internet theo chương trình điểm phát sóng Mobile Citizen.

Lưu ý : Khách hàng vượt quá ngưỡng sử dụng hợp lý là 100 GB dữ liệu có thể gặp phải tốc độ dữ liệu chậm hơn trong thời gian và ở những nơi mạng T-Mobile bị hạn chế. Những khoản giảm này chỉ kéo dài cho đến hết chu kỳ thanh toán. Gói này không bao gồm chuyển vùng ngoại mạng và tuân theo mọi quản lý mạng tiêu chuẩn mà T-Mobile có thể áp dụng cho người dùng tài khoản chỉ sử dụng dữ liệu băng thông rộng thương mại. Xem trang web Internet mở T-Mobile (https://www.t-mobile.com/responsibility/consumer-info/policies/internet-service) để biết thêm chi tiết.

Xem toàn bộ chi tiết