Về chúng tôi

ConnectAll.org được cung cấp bởi InterConnection

Nhiệm vụ của chúng ta

Chúng tôi giúp công nghệ thông tin và truyền thông có thể tiếp cận được với các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ trên toàn thế giới. Chúng tôi hoàn thành sứ mệnh này bằng cách cung cấp các máy tính tân trang chất lượng cao cho các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ cũng như các cá nhân.

InterConnection là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3. Số điện thoại: 93-1262843

Là một tổ chức tân trang và vận chuyển máy tính trên toàn quốc, chúng tôi tập trung vào việc tái sử dụng thay vì tái chế và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tái chế máy tính xanh, sạch cũng như thải bỏ các bộ phận và thiết bị ngoại vi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web chính của chúng tôi: InterConnection - Giới thiệu về chúng tôi