Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ Internet

Tôi nhận được thông báo thanh toán thất bại. Làm cách nào để khắc phục điều này trước khi tôi bị mất dịch vụ?

Giải quyết lỗi thanh toán không thành công:

Nếu bạn nhận được email thông báo về lỗi thanh toán trên dịch vụ Internet của mình thì có thể là do một trong các vấn đề sau:

 • Tài khoản của bạn cần có số tiền ngắn để sử dụng dịch vụ
 • Thông tin thanh toán của bạn cần được cập nhật (địa chỉ, ngày hết hạn, v.v.). Bạn có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Để cập nhật thông tin thanh toán, hãy truy cập trang đăng nhập ConnectAll.org (góc trên cùng bên phải có biểu tượng người. Bên dưới thông tin đăng nhập thông thường, phải có câu hỏi in đậm có nội dung "Cần trợ giúp truy cập đăng ký của bạn?", hãy nhấp vào đó. Sau đó làm theo lời nhắc để đi đến cổng đăng ký của bạn. Nhấp vào đăng ký bạn muốn cập nhật khoản thanh toán và tìm phần thẻ thanh toán ở bên phải. Bạn đã hoàn tất.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc vấn đề nào, vui lòng liên hệ tới support@interconnection.org để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Tôi phải thanh toán bao lâu trước khi bị mất dịch vụ?

Chúng tôi có thời gian gia hạn là 21 ngày kể từ lần thanh toán bị bỏ lỡ đầu tiên trước khi bạn mất dịch vụ.

Hệ thống của chúng tôi sẽ thử tính phí 3 ngày một lần, 7 lần, trước khi đăng ký của bạn bị tạm dừng và sau đó thiết bị của bạn sẽ được gửi đi để hủy kích hoạt.

Sau khi bạn liên hệ với chúng tôi để thanh toán, chúng tôi có thể hủy tạm dừng đăng ký của bạn và gửi lại thiết bị của bạn để kích hoạt lại. Có thể mất tới 2 đến 7 ngày làm việc để được kích hoạt lại, mặc dù thông thường, điểm phát sóng có thể được kích hoạt lại vào ngày làm việc tiếp theo.

Điểm phát sóng của tôi không bật.

Hãy thử sạc nó trước. Cắm nó vào và để nó sạc trong một giờ. Nếu thiết bị không sạc hoặc vẫn không bật, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Mobile Citizen theo số 877-216-9603.

Dịch vụ điểm phát sóng của tôi không ổn định hoặc yếu.

Vấn đề này cần được giải quyết với bộ phận Hỗ trợ Công nghệ Di động. Vui lòng chuẩn bị sẵn số IMEI# điểm phát sóng của bạn để thực hiện cuộc gọi. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Công dân Di động theo số 877-216-9603.

Lưu ý: Đảm bảo nhận được số trường hợp khi bạn nói chuyện với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Mobile Citizen. Nếu dịch vụ của bạn không cải thiện trong vòng 5 ngày, hãy gửi tin nhắn đến bộ phận hỗ trợ ConnectAll kèm theo số trường hợp của bạn và chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề. Nếu không có số trường hợp, chúng tôi không thể báo cáo lên cấp cao hơn, vì vậy hãy nhớ lấy một số.

Làm cách nào để tìm số IMEI của thiết bị của tôi?

Bạn có thể tìm thấy số IMEI của thiết bị bằng cách tháo tấm ốp lưng của Thiết bị Franklin T9 hoặc T10 của bạn. Số IMEI sẽ được in trên nhãn màu trắng bên dưới pin.

Tôi có thể chuyển điểm phát sóng và dịch vụ của mình cho người khác không?

Đúng. Người mà bạn đang chuyển điểm phát sóng tới sẽ cần tạo một tài khoản với chúng tôi trước tiên.

Sau đó, bạn sẽ cần cung cấp IMEI của thiết bị cho chúng tôi qua email tại support@interconnection.org, cùng với địa chỉ email của người sẽ chịu trách nhiệm về thiết bị và đăng ký.

Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho họ một liên kết thanh toán bảo mật để bắt đầu đăng ký. Sau khi thanh toán được thực hiện, họ sẽ cho chúng tôi biết qua địa chỉ email support@interconnection.org và chúng tôi sẽ ngừng đăng ký thiết bị của bạn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email hỗ trợ.

Tôi có thể mang thiết bị của mình đến dịch vụ internet của ConnectAll không?

Chúng tôi làm việc với chương trình internet của Mobile Citizen để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Họ cũng cung cấp các thiết bị mà chúng tôi là đại lý.

Rất tiếc, chúng tôi chỉ có thể sử dụng và cung cấp đăng ký cho các thiết bị nằm trong chương trình, vì vậy tất cả những người tham gia cần mua thiết bị từ chúng tôi để dịch vụ hoạt động.

Vấn đề về tài khoản

Làm cách nào tôi có thể đủ điều kiện mua sắm trên ConnectAll.org và tham gia chương trình internet giá rẻ Mobile Citizen?

Tất cả những gì bạn cần làm là tạo một tài khoản tại đây , đây sẽ là sự đồng ý của bạn rằng bạn đủ điều kiện sử dụng chương trình mua máy tính, máy tính xách tay và internet giá rẻ của ConnectAll.

Chúng tôi cũng phục vụ các Tổ chức Phi lợi nhuận (được công nhận 501(c)(3)).

Bạn có thể đủ điều kiện bằng cách đáp ứng một trong các tiêu chí sau, tuy nhiên, không cần nộp tài liệu:

 • Người nhận SNAP/EBT hoặc WIC
 • Đã nhận hoặc đủ điều kiện cho ACP
 • Đăng ký Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI)
 • Đăng ký Head Start
 • Người nhận giải thưởng của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP)
 • Con bạn tham gia Chương trình Bữa trưa Miễn phí hoặc Giảm giá Quốc gia
 • Phần 8, Hỗ trợ Nhà ở Công Liên bang, Nhà ở Nhóm (GRH), Phần 42, Đơn vị Tín dụng Thuế Nhà ở Thu nhập Thấp hoặc chương trình thu nhập thấp khác của HUD
 • Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF)
 • Người nhận hỗ trợ tiện ích
 • Đăng ký Medicaid
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Người nhận trợ cấp Pell liên bang cho năm học này
 • Thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn không vượt quá 200% mức nghèo liên bang (FPL) hoặc 60% thu nhập trung bình khu vực (AMI) trong năm tính thuế gần đây nhất

Để xem thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết yêu cầu đủ điều kiện của chúng tôi tại đây:

https://connectall.org/eligibility

Tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình.

Ngày 6 tháng 1 năm 2024, chúng tôi chuyển trang web của mình sang nền tảng mới.

Các đăng ký internet đang hoạt động trong thời gian này đã được di chuyển sang trang web mới và cần phải có tài khoản, tuy nhiên, chúng tôi không thể di chuyển các tài khoản không nằm ngoài chương trình internet của chúng tôi.

Những người không tham gia chương trình internet sẽ cần tạo một tài khoản mới.

Nếu bạn nhận được thông báo khi cố gắng tạo tài khoản "Địa chỉ email đã tồn tại", vui lòng liên hệ với support@interconnection.org kèm theo địa chỉ email mà bạn đang cố gắng tạo tài khoản và chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời mời tài khoản để bạn có thể đặt mật khẩu của bạn.

Làm cách nào để cập nhật địa chỉ email của tôi?

Chúng tôi sẽ phải cập nhật thông tin đó cho bạn. Vui lòng gửi yêu cầu cập nhật địa chỉ email của bạn tới support@interconnection.org. Bao gồm địa chỉ email ban đầu, địa chỉ email mới, họ và tên của bạn cũng như số điện thoại mà chúng tôi nên có trong tài khoản.

Thông tin thẻ tín dụng của tôi không được lưu khi tôi cố cập nhật nó.

Nếu thông tin thẻ của bạn không được lưu thì có thể bạn chưa đặt mật khẩu cho tài khoản của mình.

Đang thử đăng nhập vào liên kết dưới đây:

https://connectall.org/account/login

Nếu bạn không thể đăng nhập, vui lòng liên hệ tới support@interconnection.org để chúng tôi có thể gửi cho bạn lời mời tài khoản để bạn có thể đặt mật khẩu của mình. Sau khi đặt mật khẩu, bạn có thể nhập lại thông tin thẻ của mình và nó sẽ lưu lại!

Mua máy tính

Tôi có thể có thêm thông tin về máy tính xách tay và máy tính của bạn không?

Tại thời điểm này, do cách chúng tôi đã thay đổi cách quản lý hàng tồn kho cũng như cách chúng tôi nhận quyên góp máy tính xách tay và máy tính khi tân trang lại chúng, để giữ giá ở mức thấp như vậy, chúng tôi chỉ xây dựng theo các thông số kỹ thuật được liệt kê trên mỗi trang bộ sưu tập.

Các yêu cầu mà chúng tôi có khả năng đáp ứng, nếu bạn liệt kê chúng trong ghi chú khi kiểm tra thẻ của mình, là yếu tố hình thức (nhỏ, trung bình, lớn) hoặc kích thước màn hình (từ 12,5 inch đến 14 inch) và thương hiệu (thường là Dell hoặc Dell). Lenovo và hiếm khi là HP).

Nếu bạn nhận được một máy tính hoặc máy tính xách tay mà bạn không hài lòng, bạn có 10 ngày kể từ khi giao hàng để yêu cầu nhãn trả lại trả trước và chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền mua hàng của bạn khi trả lại. Xem phần "Tôi có thể trả lại máy tính của mình để được hoàn tiền không?"

Can I make specific requests regarding my order?

Due to how we receive our donated laptops and computers, and how we are able to refurbish them and keep our prices low for our income eligible customers and other non-profit organizations we work with, there are very few accommodations we are able to make regarding the laptops and computers we have available in our inventory.

Please see "Can I have more information on your laptops and computers?" for more information.

Phần mềm nào được bao gồm trong máy tính của tôi?

Bộ sưu tập máy tính xách tay dành cho Sinh viên và Cơ bản hàng ngày của chúng tôi đã cài đặt Windows 10 Pro và Libre Office: https://www.libreoffice.org/

Bộ sưu tập máy tính xách tay Premium dành cho Sinh viên và Doanh nghiệp của chúng tôi đã cài đặt Windows 11 Pro và Libre Office: https://www.libreoffice.org/

Hiện tại, tất cả các tháp máy tính để bàn đều được cài đặt Windows 10 Pro và Libre Office: https://www.libreoffice.org/

Tôi có thể trả lại máy tính của mình để được hoàn tiền không?

Để làm điều này, bạn cần liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, cách tốt nhất để liên hệ là support@interconnection.org. Khi liên hệ, vui lòng đảm bảo liệt kê mọi vấn đề bạn gặp phải, lý do bạn muốn trả lại máy , số đơn đặt hàng của bạnsố thẻ tài sản của máy tính nếu bạn đã mở nó.

Nếu bạn không hài lòng với máy tính xách tay hoặc máy tính của mình vì bất kỳ lý do gì trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn trả lại trả trước qua email và khi trả lại, sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cho bạn.

Để biết thông tin bảo hành phần cứng, vui lòng xem liên kết bên dưới:

https://connectall.org/policies/refund-policy

Do you have free laptops and computers?

We offer low-priced laptops on our http://ConnectAll.org webstore starting at $49.00 plus tax. However, we do not have a program offering free laptops or computers at this time.

Vấn đề kỹ thuật

Máy tính của tôi không bật được.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã sạc hết pin của thiết bị và dây nguồn được cắm chắc chắn vào cả máy tính và ổ cắm điện đang hoạt động. Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi thực hiện thay đổi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@interconnection.org.

Pin máy tính xách tay của tôi không sạc được.

Nếu chưa đến 90 ngày kể từ khi bạn đặt đơn hàng ban đầu, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉ support@interconnection.org. Nếu quá 90 ngày thì pin của bạn không còn được bảo hành. Pin được đảm bảo có thể sạc ít nhất một giờ trong 90 ngày sử dụng đầu tiên.

Máy tính của tôi có thể nâng cấp lên Windows 11 không?

Các yêu cầu phần cứng dành cho Windows 11 hơi khác so với các phiên bản trước. Tuy nhiên, Microsoft đã bắt đầu yêu cầu chip TPM 2.0 mà một số bo mạch đã tích hợp sẵn.

Tuy nhiên, mọi CPU Intel thế hệ thứ 8 trở lên đều có thể chạy Windows 11 theo thông tin dưới đây do Intel cung cấp:

Hỗ trợ Intel dành cho Windows 11

Tuy nhiên, bạn nên chạy Windows PC Health Check để xem máy của mình có thể nâng cấp được không.

Tất cả máy tính xách tay Premium dành cho Sinh viên/Doanh nghiệp của chúng tôi đều được cài đặt Windows 11.